Få overblik over dine ledningssystemer 

Vi udfører indmåling af ledningssystemer for såvel forsyningsvirksomheder som erhvervsvirksomheder, og om det er et nyt eller et eksisterende anlæg vil det typisk være fordelagtigt at få indmålt ledningssystemerne. På den måde er du helt bekendt med, hvor de forskellige ledninger og brønde er placeret.

Det gælder specielt, hvis ledningerne er placeret i offentlig vej eller privat fællesvej, hvor det er et krav, at de er indmålt og indberettet til ledningsregisteret (LER)

Større industrier gør meget ud af at holde deres ledningsplaner opdateret, dels for at sikre at ledningerne ikke tager skade ved graveopgaver, dels for at mindske risiko for utilsigtet udslip af spildevand samt produktionsnedgang ved evt. nedbrud eller fejl og mangler på ledningssystemerne.

Fordele ved indmåling af ledninger

  • Tryghed ved drift og vedligeholdelse
  • Mindske graveskader
  • Lettere genfinding i forbindelse med reparation eller udskiftning
  • Mindske produktionstab

Hvilke ledninger indmåles typisk?

  • Afløbsledninger – herunder dræn
  • Vandledninger
  • Gas- og fjernvarmeledninger
  • Tele- og fiberledninger
  • El-ledninger – herunder højspænding og lavspændingskabler

 

Derfor skal du vælge os

Vores team består udelukkende af dygtige og erfarne kloakmestre, ingeniører, konstruktører, maskinfører og anlægsstruktører, som alle har stor viden inden for området. Derudover favner vores maskinpark og udstyr bredt med bl.a. 2D og 3D GPS, Leica iCON Rower samt opdateret tegningsprogrammer som AutoCAD.

Med os som din entreprenør får du således en samarbejdspartner, som har GPS indmålingsudstyr i maskinerne, hvilket sikrer dig en høj kvalitet og dokumenterbart gravearbejde.

Vores registreringer udføres nøje med vores måleudstyr og optegnes efterfølgende i AutoCAD i korrekt målestoksforhold efter dine specifikationer.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også TV-inspektion, hvis der eksempelvis er behov for et indvendigt tjek af grundens rør og ledninger, og vi udfører også trykprøvninger af rørsystemer.

KONTAKTFORMULAR

KONTAKTINFO

Du er altid velkommen til at kontakte os på følgende oplysninger. Vi ser frem til at høre fra dig.

Lupinvej 14, 9500 Hobro

Hobro Havn, Nordre Kajgade 5, 9500 Hobro

© Copyright - A/S Karl Jensen - All Rights Reserved