Behov for separatkloakering? Vi kan hjælpe dig

Hos A/S Karl Jensen udfører vi separatkloakering til både private og virksomheder, og vi står også klar til at hjælpe dig.

For mange kan kloakseparering være et uoverskueligt projekt, og det er bestemt ikke den sjoveste udgift. Alligevel er det et stykke arbejde, der skal gøres, og det handler i høj grad om at finde det rigtige match ift. entreprenør. Vi tilbyder gerne at varetage din separatkloakeringsopgave.

Vi kan være med fra første færd og helt frem til det færdige projekt, og vi står i den forbindelse også for at håndtere myndighedsbehandlingen. Vi er desuden autoriseret kloakmester, og vores team består udelukkende af kompetente, rutinerede fagfolk.

Nedenfor kan du se, hvordan processen ser ud fra start til slut med os som din entreprenør. Hele vejen sikrer vi en god dialog, overholdelse af aftaler, ingen kompromis med kvaliteten og rettidig indsendelse af de lovpligtige dokumenter til kommunen. Vi udspecificerer desuden fakturaen, så du nemt kan ansøge om håndværkerfradrag.

Hvordan fungerer det?

Ved separatkloakering lægger vi to ledninger. Den ene ledning er til overfladevand (regnvand), og den anden er til spildevand (vand fra køkken, bad og toilet), som kan løbe direkte til renseanlæg, uden der sker overløb til søer, vandløb og hav. Ved fælleskloakering løber overfladevand og spildevand ud i samme ledning. Dermed sendes der store mængder overfladevand til rensning på renseanlæg. Ved kraftige regnskyl kan det blandede regn- og spildevand oversvømme kældre, søer og vandløb. Kort sagt skal din kloakinstallation opdeles, så dit overfladevand og dit spildevand løber hvert til sit.

Etablering af eller indgreb i kloakanlæg på privat grund er et autorisationskrævende arbejde , og når du bestiller os til at udføre den lovpligtige separering af din kloak, følger der en GRATIS inspektion af dine eksisterende kloakledninger med i prisen.

Et tip

Når du får foretaget separatkloakering kan det være en fordel at få installeret en rottespærre, da den beskytter dig for ubudne gæster i kloakken, som kan gøre skade på boligen og meget mere. 

Hvorfor separatkloakering?

Separatkloakering er vigtig af flere årsager. Dels forhindrer det kloaknettet i at blive overbelastet ved stigende regnvandsmængder, dels skåner det miljøet, idet spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder. Når du kommer ud for at skulle separatkloakere, sker det ofte på baggrund af, at kommunen har vedtaget at separatkloakere i dit område. Her vil du typisk modtage oplysninger fra kommunen forinden.

Klar til fremtiden

Kloaknettet er ikke dimensioneret til at håndtere de stigende vandmængder, vi forventer at se i fremtiden. Derfor er separatkloakering mange steder en nødvendighed.

Bedre mod oversvømmelser

Når du separatkloakerer, er du bedre rustet mod oversvømmelser, da kloaknettet således er bedre rustet til at håndtere de store vandmængder.

skåner naturen

Når du vælger at separatkloakere, er det med til at skåne naturen, eftersom spildevandet ikke længere vil kunne skabe overløb til søer, vandløb og hav.

Vores arbejdsproces 

Du tager kontakt

 

 • Vi bliver kontaktet af dig som kunde.
 • Der aftales et tidspunkt for, hvornår vi kan besøge dig på adressen.

Vi undersøger

 

 • Vi undersøger og kortlægger det udvendige rørsystem, før opgaven påbegyndes.
 • Vi vejleder dig i hvilken løsning, som du med fordel kan vælge. Herunder taler vi om rørstørrelse og dybde samt hvor meget af det udvendige røranlæg, der kan genbruges.
 • Hvis du er hjemme, inviteres du med ind i dine egne kloakker via vores TV-inspektion.

Du modtager tilbud

 

 • Du modtager et tilbud fra os.
 • Hvis du accepterer tilbuddet, aftaler vi et tidspunkt for udførelse af arbejdet.
 • Vi udarbejder arbejdstegning over kloakarbejdet.

Udførelse af seperatkloakering

 

 • Vi udfører seperatkloakeringen på adressen. 
 • Vi kvalitetsikrer vores arbejde via KLS-skemaer og billeder
 • Vi udarbejder kloakmesterens færdigmelding og indsender den sammen med kloaktegningen til kommunen

Få et tilbud på separatkloakering

EN STABIL PARTNER

Uddannet fagfolk

Vores team består af dygtige og kompetente kloakmestre, ingeniører, konstruktører, maskinfører, anlægsstruktører og rørlæggere med mange års erfaring.

Autoriseret kloakmester

Vi er autoriseret kloakmester, hvilket er din garanti for professionelt udført arbejde, og vi udfører mange forskellige opgaver inden for kloakering for både private, offentlige og erhvervskunder.

udført + 200 separatkloakeringer

Vi har stor erfaring inden for separatkloakering, hvor vi har udført over 200 projekter for såvel private og offentlige som erhvervskunder.

Klarer papirarbejdet

Vi udarbejder kloakmesterens færdigmelding og indsender den sammen med kloaktegningen til kommune.

Dokumentation

Vi dokumenterer det udførte arbejde via en kvalitetsledelsessystemsrapport, som kan udleveres efter ønske.

Overskuelig regning

Vi opdeler regningen, så den nemt kan bruges til at søge om håndværkerfradrag.

KONTAKTFORMULAR

KONTAKTINFO

Du er altid velkommen til at kontakte os på følgende oplysninger. Vi ser frem til at høre fra dig.

Lupinvej 14, 9500 Hobro

Hobro Havn, Nordre Kajgade 5, 9500 Hobro

© Copyright - A/S Karl Jensen - All Rights Reserved