Stor erfaring og faglighed

Vi er autoriseret kloakmester og har igennem mange år beskæftiget os med tæthedsprøvning af kloakker. Dermed er fagligheden i højsædet hos os, og vi kan også tilbyde udbedring af eventuelle skader.

Tryghed

Vi sikrer dig et godt samarbejde og sætter en ære i at varetage netop dine interesser. Hos A/S Karl Jensen har vi styr på processen, og vores dygtige, erfarne kloakmestre, ingeniører, konstruktører og anlægsstruktører har stor viden og solide kompetencer inden for området.

En tæthedsprøvning kræver typisk en specifik kortlægning af ledningsnetværket, da evt. lækager og brud skal dokumenteres. Derfor hænger den ofte sammen med andre fagområder såsom TV-inspektion samt digital indmåling. Også her har vi dygtige fagfolk til at håndtere opgaverne.

Hvorfor tæthedsprøvning?

En tæthedsprøvning, som også kaldes trykprøvning af kloakken, kommer typisk på tale, når kommunens miljøafdeling eller myndigheder som Miljøministeriet stiller krav om dokumentation for, at brønde, ledninger, tanke, fedtudskillere, benzin- eller olieudskillere er tætte, og dermed ikke er en risiko for grundvandet og drikkevandsressourcerne.

Tæthedsprøvningen støttes oftest op med TV-inspektion, Digital Indmåling og registrering af ledningerne for at give et fyldestgørende billede er installationen.

Typisk undersøger vi

 • Brønde
 • Ledninger
 • Tanke
 • Fedtudskillere
 • Benzin- eller olieudskillere

Sådan fungerer det

Ved en tæthedsprøvning indleder vi altid med en drøftelse af opgavens omfang. Herefter aftales opgavens dokumentationsniveau, og der indhentes eksisterende ledningsplaner for området. Efterfølgende opstarter vi tæthedsprøvningen med dokumenteret registreringer iht. DS 455 af de punkter, der ønskes tæthedsprøvet. Ved de punkter, hvor tæthedsprøvningen ikke holder værdierne, støtter vi typisk op med TV-inspektion for at verificere lækagen.

Tæthedsprøvningen udføres typisk med luft eller vand, hvor rør, brønd eller tank sættes under tryk.

Hvordan dokumenterer vi trykprøvning?

 • Vi udfærdiger en trykprøvningsrapport iht. DS 455 og DS/EN 1610

Vi udfører TV-inspektion med:

 • Billeder af skaden
 • En dybdegående forklaring af skaden
 • Forklaring af eventuelle følgeskader
 • Forslag til en eventuel udbedring af skaden
 • Prissætning efter ønske
 • Indmåling og indtegning af installationen i AutoCAD

Har du behov for hjælp til tæthedsprøvning? Vi står gerne til din rådighed.

KONTAKTFORMULAR

KONTAKTINFO

Du er altid velkommen til at kontakte os på følgende oplysninger. Vi ser frem til at høre fra dig.

Lupinvej 14, 9500 Hobro

Hobro Havn, Nordre Kajgade 5, 9500 Hobro

© Copyright - A/S Karl Jensen - All Rights Reserved